1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

a) Usługodawcą – administratorem serwisu vital-zone24.pl jest Łukasz Zań, prowadzący działalność gospodarczą ze wpisem do CEIDG pod nazwą LUKNAZ ŁUKASZ ZAŃ z siedzibą przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 23A/41 w Łodzi, NIP: 5372477698 REGON: 368879062.

b) Usługodawca prowadzi działalność mającą na celu edukację i poprawę kondycji fizycznej.

c) Cennik oraz zakres usług znajduje się w zakładce /oferta/.

d) Oferowane usługi należy traktować jedynie jako profilaktykę aktywnego trybu życia, nie jako wskazania lekarskie.

e) Z usług mogą korzystać osoby fizyczne, firmy oraz grupy zorganizowane.

f) Usługi przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia lub posiadają pisemną zgodę rodzica/opiekuna pełnoprawnego.

g) Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystania przypisanego adresu strony internetowej.

h) Posługiwanie się domeną oraz logiem Vital-Zone24 przez osoby trzecie może wiązać się z odpowiedzialnością karną w zakresie naruszenia praw autorskich.

i) Korzystanie z usług oferowanych przez serwis vital-zone24.pl oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w punkcie 4 regulaminu.

j) Korzystanie z usług oferowanych przez serwis vital-zone24.pl oznacza akceptację regulaminu.

k) Bieżący regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

2. USŁUGI I PŁATNOŚCI.

a) Pod pojęciem usług należy rozumieć wykonanie wszelkich czynności oferowanych przez usługodawcę na podstawie zawarcia umowy z usługobiorcą.

b) Usługobiorca może skorzystać z oferowanych usług na podstawie umowy ustnej lub pisemnej za porozumieniem obu stron.

c) Oferowane usługi mają na celu edukację i poprawę kondycji fizycznej poprzez: trening personalny, trening grupowy, doradztwo w zakresie zbilansowanego żywienia i metod treningowych, prowadzenie szkoleń i zajęć formalnie zorganizowanych.

d) Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie oferowanych usług.

e) Ceny poszczególnych usług znajdują się w zakładce /oferta/.

f) Ceny usług mogą różnic się od wskazanych w ofercie w przypadku uwzględnienia rabatu okolicznościowego, pakietu promocyjnego lub w przypadku odrębnej wyceny usługi indywidualnej.

g) Płatność za usługi odbywa się za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego i gotówką „z góry” lub po wykonanej usłudze – za porozumieniem z usługodawcą.

h) Rachunek lub faktura VAT za wykonaną usługę wystawiane są na prośbę usługobiorcy.

i) Nie ma możliwości wycofania zamówionej usługi pod indywidualne zamówienie, chyba, że proces realizacji usługi nie został rozpoczęty. W przypadku losowych sytuacji usługobiorcy, możliwość zwrotu opłaconej usługi będzie rozpatrywany indywidualnie.

j) Cennik i zasady korzystania z usług szkoleń ustanowione są w odrębnym regulaminie.

k) Usługi treningu osobistego i grupowego przeznaczone są dla osób zdrowych, bez przeciwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego.

l) Korzystanie z usług treningu osobistego i grupowego jest dobrowolne. Nadmierny wysiłek fizyczny może wiązać się z ryzykiem powstania kontuzji, uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku losowego zdarzenia zaistniałego podczas treningu skutkującego w/w następstwa, usługobiorcy zobowiązują się do nie składania roszczeń wobec usługodawcy.

m) Wytyczne dotyczące modelu żywienia i treningu ustalone w trakcie konsultacji nie powinny być traktowane jako wskazania lekarskie, lecz jedynie jako profilaktykę aktywnego trybu życia.

n) Osoby po przebytych urazach, kontuzjach, z chorobami układu sercowego, oddechowego, pokarmowego, pozostałymi schorzeniami i uszczerbkiem na zdrowiu korzystają z usług na własną odpowiedzialność.

o) Kobiety w ciąży mogą korzystać z usług na własną odpowiedzialność wyłącznie po uprzedniej konsultacji ze specjalistą.

p) Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas wykonywania danej usługi.

r) Usługodawca stara się zapewnić usługi na możliwie najwyższym poziomie.

3. BLOG I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

a) Blog Vital-Zone24, strona Facebook „Vital-Zone24 Trening.Łódź”, profil Instagram „vital_zone24”i kanał YouTube „vital-zone24” zarządzane są przez administratora serwisu vital-zone24.pl propagują zdrowy, aktywny styl życia i mają charakter jedynie informacyjny.

b) Profile w mediach społecznościowych zarządzane przez administratora serwisu vital-zone24.pl przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

c) Treści zamieszczanych przez administratora serwisu vital-zone24.pl nie należy traktować jako wskazania lekarskie. Każdy odbiorca czyta je na własną odpowiedzialność.

d) Zamieszczane wpisy należy traktować jedynie jako profilaktykę prowadzenia aktywnego trybu życia.

e) Wpisy w mediach społecznościowych nie mają na celu utożsamiania się z konkretnymi markami produktów, ani działania na ich szkodę.

f) Materiały zamieszczane w mediach społecznościowych, które nie należą do administratora serwisu vital-zone24.pl są zgodne z licencją CC0 (Creative Commons Zero license).

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

a) Przetwarzanie danych osobowych przez administratora domeny vital-zone24.pl jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

b) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystane dane osobowe usługobiorcy jest Łukasz Zań, prowadzący działalność gospodarczą ze wpisem do CEIDG pod nazwą LUKNAZ ŁUKASZ ZAŃ z siedzibą przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 23A/41 w Łodzi. NIP: 5372477698 REGON: 368879062.

c) Dane osobowe przekazywane są przez usługobiorcę podczas zakupu lub w wyniku zainteresowania usługą oferowaną przez serwis vital-zone24.pl kontaktując się bezpośrednio telefonicznie, pisemnie pocztą e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.

d) Administrator potrzebuje danych osobowych usługobiorcy w celu: obsługi i rejestracji zgłoszeń kierowanych telefonicznie, pocztą e-mail lub przez formularz kontaktowy; kontaktowania się z usługobiorcą w celach związanych ze świadczeniem usług; zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług; egzekwowania należności za wykonane usługi.

e) Niezbędne dane potrzebne do wykonania zamówionej usługi to: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer kontaktowy.

f) Wykonanie usługi w sposób inny niż standardowy, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług, administrator serwisu vital-zone24.pl będący jednocześnie usługodawcą może wymagać podania dodatkowych danych osobowych. Jeśli obowiązujące przepisy nie będą wykluczały wykonania usługi bez podania dodatkowych danych, wówczas ich udostępnienie będzie zupełnie dobrowolne.

g) Dane osobowe przetwarzane przez administratora wykorzystywane są jedynie w celach identyfikacyjnych.

h) Dane osobowe chronione są przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

i) Dane osobowe przechowywane są przez administratora maksymalnie przez okres do 2 lat od daty zakończenia wykonania usługi w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym rachunkowych i podatkowych); potwierdzenia wykonania usługi; zapobiegania nadużyciom i oszustwom; archiwizacyjnych; informacyjnych w przypadku zamówionej kolejnej usługi.

j) Administrator nie archiwizuje danych osobowych usługobiorcy, wobec którego usługa nie została sfinalizowana finansowo (nie nastąpiła płatność za usługę lub była darmowa w wyniku akcji promocyjnej).

k) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), przeglądając ją akceptujesz ich użycie. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close